Vi stödjer

TOFT - Travel Operators For Tigers

TOFT för bevarandet av den vilda tigern

Genom medlemskap i TOFT stödjer vi kampen för att bevara och skydda den BENGALISKA TIGERN i sin vilda miljö.
För mer information om TOFT: www.toftigers.org

TOFT vänder sig globalt till researrangörer såväl till den lokala turistnäringen i Indien för att förbättra den utrotninghotade artens situation. I samarbete med ”the Global Tiger Patrol” pågår flera projekt för att stötta parkernas lokalbefolkning till större förståelse och tolerans för tigern, liksom arbetet med att öka medvetandet om ansvarsfull turism bland besökare i Indiens naturreservat.

För Swed-Asia Travels är det alltid viktigt att resa med ansvar. Vi tar avstånd från turistattraktioner med vilda djur i fångenskap för underhållningssyfte.

Swed-Asia Travels utnämndes 2009 av svenska Ekoturismföreningen som ett av fyra svenska reseföretag som arbetar för den indiska tigerns framtid och dess överlevnad.

"Kjell Borneland Academy & KB Foundation"

Kjell Borneland Academy Kjell Borneland Academy - Foto: Swed-Asia Travels

Kjell Borneland Academy är en indisk liten skola i byn Chota Mechia Busty i anslutning till staden Jaigaon och Indiens gräns till Bhutan. Skolan har 60 elever från förskola till klass 5-6.
Genom sponsorer och insamlingar bidrar Swed-Asia Travels regelbundet till skolans utveckling och till en bättre skola för barnen i området. Huvudsponsor till ny skolbyggnad där även en enkel sjuksköterskemottagning skall finnas är Wennerström Ljuskontroll AB.

Föräldrar till skolbarnen är mycket fattiga med små eller inga möjligheter att betala den årliga skolavgiften. Flera av eleverna har svenska faddrar, främst resenärer till Swed-Asia Travels, men alla är välkomna. Se här vad DU SOM FADDER KAN GÖRA...  Vi förmedlar även volontärer till skolan. hör med oss

Vill du stödja elever eller Kjell Borneland Academy och KB Foundation ge ett bidrag till BG 228-9312 Märk din gåva med "KBA". För mer information eller långvarigt stöd kontakta oss

Se "Kjell Borneland Academy" och även: "Kjell Borneland Foundation"

Stöd till nepals folk

Man beräknar att ca 10 000 människor miste sina liv i jordbävningen i april 2015. Uppemot en miljon människor blev hemlösa, många skolbarn miste sina skolor och sin trygghet och den redan bräckliga infrastrukturen slogs sönder.
Turismen till landet har sedan katastrofen gått ner med ca 80% vilket medfört att familjernas inkomster genom turismen så gott som uteblivit. Expeditioner till höga Himalaya ställdes in för lång tid framöver. 
Bärare, hotellpersonal, vandringsguider, reseoperatörer, butiksägare och restaurangpersonal som tidigare var familjeförsörjare lever nu utan arbete. Familjer och släkter försöker med knappa medel hjälpas åt till överlevnad och att bygga upp en fungerande vardag.

Under lång tid framöver kommer befolkningen i Nepal att vara i behov av hjälp... Ge gärna ett bidrag till vår stående insamling till skolor, barn och drabbade familjer i Nepal.
Bg: 228-9312
Märk din gåva med "Hjälp Nepal"

Möte med fadderbarn

Lisa Uggla (Ugglapraktiken AB) har genom Swed-Asia Travels ett fadderbarn i nordöstra Indien. Se Lisas resedagbok från 2016 där hon möter sitt fadderbarn Shristi för första gången...

Resa till Indien med Swed-Asia Travels Lisa möter sitt fadderbarn Shristi i nordöstra Indien

Swed-Asia Travels skräddarsyr resor med personlig service och arrangerar gruppresor med unika upplevelser. Ofta gör vi besök på byskolor och spontana hembesök i byar och hos skolbarn vilket gör din upplevelse genuin.

volontärresor i Inden Skolprojekt i Indien - swedasia.se

Kunder berättar

Se här vad resenärer berättar om Swed-Asia Travels resor

Nyheter

Till nyhetsarkivet »