UDs roll för dig på resa

- OM DU RÅKAR ILLA UT UTOMLANDS ÄR DET ALLTID VIKTIGT ATT HA EN RESEFÖRSÄKRING!
- DET ÄR BRA ATT VETA VAR SVENSKA AMBASSADER OCH KONSULAT FINNS, VAD DE KAN HJÄLPA DIG MED – OCH VAD DE INTE KAN HJÄLPA DIG MED.

VAD SVENSKA UD KAN HJÄLPA DIG MED?
•  Råd om hur du för över pengar från Sverige
•  Att föra över pengar från Sverige i en nödsituation för att du ska kunna återvända hem
•  Att kontakta försäkringsbolagens larmcentral
•  Att i nödsituation kontakta en anhörig
•  Råd om försvarsadvokat, läkare eller tolk, och vid behöv hjälp att kontakta dem
•  Ett provisoriskt pass
•  Ett tillfälligt lån för att kunna återvända till Sverige i en nödsituation som inte är självförvållad och där andra möjligheter helt saknas

VAD FÅR DU INTE HJÄLP MED GENOM SVENSKA UD?
•  Valutaväxling eller annan bankservice
•  Hotell- och biljettbokningar
•  Betalning av skulder, böter eller borgen
•  Tolkning och översättningar utan att nödsituation uppstått
•  Att föra över pengar från Sverige för att kunna fortsätta din vistelse utomlands

VEM KAN FÅ HJÄLP AV SVENSKA UD?
•  Svensk medborgare som är bosatt/folkbokförd i Sverige
•  Flykting eller statslös person som är bosatt/folkbokförd i Sverige
•  I vissa fall kan även utländsk medborgare som är bosatt i Sverige få hjälp. Det gäller också svenska medborgare som inte är bosatt i Sverige

VAR KAN DU FÅ HJÄLP?
I ungefär hälften av världens länder finns en svensk ambassad med svensktalande personal. Ambassader vilkas uppgift är att företräda Sverige och Sveriges regering utomlands har många olika arbetsuppgifter. En sådan uppgift är att hjälpa resenärer från Sverige vilka hamnat i en nödsituation. I många länder finns även ett eller flera svenska konsulat, som också kan hjälpa resenärer som hamnat i nöd. Personalen på konsulat talar vanligtvis inte svenska. I länder där Sverige varken har ambassad eller konsulat kan du vända dig till ett annat EU-lands eller nordiskt lands ambassad eller konsulat för hjälp. Kontaktuppgifter till Sveriges ambassader och konsulat finns på www.ud-se/resklar Där får du också information om hur du laddar ner UD:s rese-app.

TELEFONNUMMER till SOS International:  +45 70 10 50 50

Nyheter

Till nyhetsarkivet »