Våra Expeditioner

Ambulance Donation Overland Expedition

Ett av Swed-Asia Travels engagemang är välgörenhet från hand till hand - utan mellanhänder.

Ambulans Expedition till Nepal Ambulance Donation Overland Expedition Sweden - Nepal 2004

För Kjell Borneland och Tina Höijer växte tidigt fram en önskan att ge något tillbaka till de människor i Nepal och Indien som under många år givit så mycket av upplevelser, ödmjukhet och lärdom. Idén att donera ambulanser kläcktes.. och sommaren 2004 stod teamets två första ambulanser färdiga för avfärd. Ett starkt team hade plockats ihop och första expeditionen gick landvägen ca 1200 mil från Sverige (Strängnäs) via östra Europa, Turkiet, Iran, Pakistan och Indien till slutmålet Pokhara i Nepal.

Ytterligare tre lyckade expeditioner genomfördes (2004, 2005, 2007, 2011) med donerade ambulanser fyllda med sjukvårdsmaterial, rullstolar, kryckor, kläder, leksaker, och skolmaterial. Ambulanserna har körts landvägen till slutdestinationerna i Nepal, Marocko och Indien och där skänkts till privata organisationer.

Ambulans expeditioner Bild i Iran - Ambulance Donation Overland Expedition III Sweden - India 2007

Samtliga ambulanser/fordon har mottagits i mycket gott skick. En ambulans i Nepal har fungerat som mobil tandläkarpraktik i svårtillgängliga områden där befolkningen tidigare varit helt utan tandvård. I södra Marocko täcker en ambulans upp ett vidsträckt ökenområde och andra fordon transporterar människor från avsides belägna byar till sjukhus. I nordöstra Indien längs Himalayas gröna sluttningar fungerar en av teamets följebilar som transportfordon för ett ögonsjukhus.

Ambulans expeditioner "Team Ambulance Donation" närmar sig Kalimpong i Indien, år 2007

Organisationen ”Ambulance Donation Overland Expedition” har sin bas på Swed-Asia Travels kontor i Strängnäs. Den privata organisationen är helt ideell och beroende av välvilliga sponsorer samt teammedlemmars hårda arbete. Kjell är expeditionsledare och Tina är teamets koordinator.

Se teamets expeditioner på www.ambulancedonation.com

Nyheter

Till nyhetsarkivet »