Vi stödjer:

TOFT - Travel Operators For Tigers

TOFT för bevarandet av den vilda tigern

Genom medlemskap i TOFT stödjer Swed-Asia Travels kampen för att bevara och skydda den TIGERN i sin vilda miljö. För mer information om TOFT: www.toftigers.org (Tour Operators For Tigers)

TOFT vänder sig globalt till researrangörer såväl till den lokala turistnäringen i Indien för att förbättra den utrotninghotade artens situation. I samarbete med ”the Global Tiger Patrol” pågår flera projekt för att stötta parkernas lokalbefolkning till större förståelse och tolerans för tigern, liksom arbetet med att öka medvetandet om ansvarsfull turism bland besökare i Indiens naturreservat.

Resa med ansvar -

För Swed-Asia Travels är det viktigt att resa med ansvar. Vi stödjer den lokala näringen genom att t.ex bo på små privata hotell och lodger samt att äta på lokala och privata restauranger. Vi tar helt avstånd från turistattraktioner med vilda djur i fångenskap och/eller för underhållningssyfte.

Swed-Asia Travels utnämndes redan år 2009 av svenska Ekoturismföreningen som ett av fyra svenska reseföretag som arbetar för den indiska tigerns framtid och dess överlevnad.

Fadderskolan Kjell Borneland Academy i Indien

Volontärresa til Indien med Swed-Asia Travels Kjell Borneland Academy - Foto: Swed-Asia Travels

Kjell Borneland Academy är en indisk skola i byn Chota Mechia Busty i anslutning till staden Jaigaon och Indiens gräns till Bhutan. Skolan har ca 200 inskrivna elever från förskola upp till klass 9 (2023). Genom sponsorer, volontärer och insamlingar bidrar "ett team kring Swed-Asia Travels" regelbundet till utveckling- och till en bättre skola för barnen i området där stor fattigdom råder. Sedan 2017 har Catharina Larson & Pam Björlin återkommande i olika perioder varit volontärer på skolan och har med stöd från egna sponsorer skapat ett skolbibliotek, bidragit till utrustning, läromedel, nya toaletter och introducerat sport & rörelse på skolschemat.
Huvudsponsor till ny skolbyggnad där även en enkel sjuksköterskemottagning sedan 2018 finns är Wennerström Ljuskontroll AB.

Med insatser från den svenska sjuksköterskan Lotta Severin, som 2018 och 2023 varit volontär, har skolans "health centre" kunnat utvecklats.

- Se mer här

Föräldrar till skolbarnen är mycket fattiga med små eller inga möjligheter att betala den årliga skolavgiften. Flera av eleverna har svenska faddrar, men fler faddrar är välkomna! Vill du eller någon i din bekantskapskrets stödja skolan, en elev, eller vara volontär på skolan (kan kombineras med resa i Indien eller Bhutan). hör med oss

- Du kan göra skillnad!

Med "stort som smått" kan du hjälpa skolans elever och skolan! Vi är glada att ha sponsorer till "öronmärkta projekt" som t.ex sportkläder, pedagogiskt skolmaterial, toaletter, ett skolkök samt skollunch för de allra fattigaste eleverna (på skolor i Indien har elever med sig lunch hemifrån, med resultat att många kommer utan mat..)

Kjell Borneland Academy

Se "Kjell Borneland Academy"

Stöd till nepals folk

Man beräknar att ca 10 000 människor miste sina liv i jordbävningen i april 2015. Uppemot en miljon människor blev hemlösa, många skolbarn miste sina skolor och sin trygghet och den redan bräckliga infrastrukturen slogs sönder.

Under lång tid framöver kommer befolkningen i Nepal att vara i behov av hjälp... Ge gärna ett bidrag till vår stående insamling till barn och familjer i Nepal.
Bg: 228-9312
Märk din gåva med "Hjälp Nepal"

Möte med ett fadderbarn

Lisa Uggla (grundare och ägare av Uggla Massage & Wellness) har genom Swed-Asia Travels ett fadderbarn på "Kjell Borneland Academy" i nordöstra Indien. Se Lisas resedagbok från 2016 där hon för första gången möter sitt fadderbarn Shristi ...

Genom Swed-Asia Travels besökte Lisa även sitt faderbarn under februari 2018 och oktober 2022.

Resa till Indien med Swed-Asia Travels Lisas första möte med sitt fadderbarn Shristi i Indien
volontärresor i Inden Tina & Kjell, Swed-Asia Travels

Swed-Asia Travels skräddarsyr resor med personlig service och arrangerar gruppresor med unika upplevelser. Ofta gör vi besök på byskolor och spontana hembesök i byar och hos skolbarn vilket gör din upplevelse genuin.

Resenärer berättar

Se här vad resenärer berättar om Swed-Asia Travels resor

Nyheter

Till nyhetsarkivet »